Çeqe

 

    LEKEURUSD
1Libër çeqesh nga CBA Libër me 10 çeqe 400 4 4
Libër me 25 çeqe 800 8 8
Libër me 50 çeqe 1500 15 15
2

Leshimi i cekut bankar te CBA

I pagueshem ne CBA per kliente te CBA 0.10%
(Min 200 - Max 1000)
0.15%
(Min 10 - Max 100)
0.15%
(Min 10 -  Max 100)
per jo-kliente te CBA 0.10%
(Min 500 - Max 1500)
0.20%
(Min 15 - Max 100)
0.20%
(Min 15 - Max 100)
I pagueshem jashte vendit Per kliente te CBA N/A 5 5
per jo-kliente te CBA N/A 10 10
3  Pranimi dhe pagimi i çeqeve personale Ne favor te klienteve te CBA Per kliente te CBA Pa komision Pa komision Pa komision
Ne favor te jo klienteve te CBA (klering) Pa komision 0.2%
(Min 10 - Max 200)
0.2%
(Min 10 - Max 200)
Arketimi i ceqeve te bankave te tjera Pa komision 0.10%
(Min 2 - Max 50)
+1 (Posta)
0.10%
(Min 2 - Max 50)
+ 1 (Posta)
4Çeqe udhetari Shitja dhe Pranimi i ceqeve te udhetarit kliente te CBA N/A 0.5%
(Min 1 - Max 100)
0.5%
(Min 1 - Max 100)
jo kliente te CBA N/A 1%
(Min 2 - Max 200)
1%
(Min 2 - Max 200)
5DHL     N/A 50 50